TEHNIČKA PODRŠKA

Stručan tim djelatnika pruža kompletnu tehničku poršku za sve proizvode iz prodajnog programa te vrši osposobljavanje i edukaciju u vlastitom centru za obuku.